Cover photo for Dominique Hà Mỹ Đông's Obituary
Dominique Hà Mỹ Đông Profile Photo
1943 Dominique Hà Mỹ Đông 2024

Dominique Hà Mỹ Đông

January 2, 1943 — January 1, 2024

Portland

Dominique Hà Mỷ Đông, of Portland, Oregon, passed away on January 1, 2024, one day short of his 81st birthday. His death was Covid-related, subsequent to enduring failing health for the past couple of years.

 

He was born in Vietnam in 1943, attended the Thiếu Sinh Quân military academy and served in the South Vietnamese army until immigrating to the United States after the fall of the Republic of Vietnam (South Vietnam) in 1975. Dominique worked for the Multnomah County Health Department until retiring in 1998. After retirement he worked for several years with Journeys of the Heart adoption agency to facilitate international adoptions from Vietnam.

 

Dominique leaves behind his wife of 27 years, Phan Thi Hoang, his son and daughter-in-law, Phuong and Amy Ha, and grandchildren Dylan, Andrew and Nathaniel Ha and Isiah Polk, and great-granddaughter, Evylette.

 

Dominique was pre-deceased by his son, Thomas Ha, in June 2023.

 

A funeral mass is scheduled for 12:00 pm at Our Lady of Sorrows Catholic Church in Portland on Friday, January 5th. Burial services will follow at Gethsemane Cemetery in Happy Valley, Oregon at 1:30 pm.

 

Our Family would like to sincerely thank Father Chrispine, Mr. Vinh and his wife from Canada, Mr. Phuoc and his wife, and Mr. Ngan from Seattle, Washington, Vietnamese army cadets who accompanied Mr. Ha My Dong. Additionally the family would like to thank all his relatives and friends who came to pray.

 

Thank you.

 

Dominique Hà Mỹ Đông, tại thành phố Portland, Oregon, đã qua đời vào ngày 1
tháng 1 năm 2024, chỉ còn một ngày nữa để anh ấy tròn 81 tuổi. Sự ra đi của anh
ấy liên quan đến Covid, sau những năm tháng chịu đựng sức khỏe suy giảm.


Ông sinh ra tại Việt Nam vào năm 1943, tốt nghiệp Học viện Thiếu Sinh Quân và
phục vụ trong quân đội miền Nam Việt Nam cho đến khi di cư sang Hoa Kỳ sau sự
sụp đổ của Cộng hòa Việt Nam (miền Nam) vào năm 1975. Dominique làm việc
cho Sở Y tế Quận Multnomah cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998. Sau khi nghỉ
hưu, anh đã làm việc trong vài năm tại cơ quan nhận con nuôi Journeys of the
Heart để hỗ trợ quá trình nhận nuôi quốc tế từ Việt Nam.


Dominique để lại bên cạnh người vợ của mình trong 28 năm, Phan Thị Hoàng, con
trai và con dâu, Phương và Amy Hà, cùng với cháu trai, Dylan, Andrew và
Nathaniel Hà, và cháu trai Isiah Polk, cũng như chắt gái, Evylette.


Dominique đã mất trước con trai mình, Thomas Hà, vào tháng 6 năm 2023.


Lễ truy điệu được lên lịch diễn ra vào lúc 12:00 trưa tại nhà thờ Our Lady of
Sorrow, Portland, vào ngày 5 tháng 1, 2024. Dịch vụ an táng sẽ được tổ chức sau
đó tại Nghĩa trang Gethsemane ở Happy Valley, Oregon lúc 1:30 chiều.


Gia Đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ ơn Cha xừ Chrispine vợ chồng anh vinh
từ Canada, vợ chồng chú Phứơc, chú Ngãn tư Seattle, Washington. Thiêu sinh
quân VN cũng trường với anh Hà Mỹ Đông cùng toàn thể bà con bạn hưủ đến dù
thánh lế và tiển đưa linh cua chồng cha ông của chúng tôi đến nơi an nghi cuôi
cùng.


Xinh chân thành.


Cám ơn.

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Dominique Hà Mỹ Đông, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Friday, January 5, 2024

10:30 - 11:30 am (Pacific time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Mass

Friday, January 5, 2024

12:00 - 1:00 pm (Pacific time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Graveside Service

Friday, January 5, 2024

1:30 - 2:30 pm (Pacific time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 72

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree